Zaprawy klejowe

weber_ks111Zaprawa klejowa w formie suchej mieszanki proszkowej. Zaprawa gotowa jest do użycia po rozmieszaniu z wodą. Więcej informacji.

 

 

weber_ks112Zaprawa weber KS112 jest produktem dostarczanym w workach, w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowym do użycia na placu budowy, po rozmieszaniu z wodą. Produkt jest mieszanką cementu, wypełniaczy mineralnych oraz modyfikatorów. Więcej informacji.

 

 

weber_ks113Zaprawa weber KS113 jest produktem dostarczanym w workach, w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowym do użycia na placu budowy po rozmieszaniu z wodą. Produkt jest mieszanką cementu, wypełniaczy mineralnych oraz modyfikatorów. Użyte w zaprawie surowce umożliwiają aplikację produktu technika maszynową. Więcej informacji.

 

weber_ks131Zaprawa weber KS131 jest produktem dostarczanym w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowym do użycia po rozmieszaniu z wodą na placu budowy. Zaprawa klejowa weber KS131 jest przeznaczona do mocowania płyt izolacyjnych z wełny mineralnej (WM). Więcej informacji.