Tynki polimerowo-mineralne

weber_tm314Przygotowana fabrycznie, sucha mieszanka tynkarska w kolorze białym do rozmieszania z wodą na placu budowy. Tynk stanowi warstwę wykończeniową w systemach ociepleń weber.therm. Tynk przeznaczony jest do dwukrotnego malowania farbami fasadowymi Weber. Więcej informacji

 

weber_min_naturalZaprawa tynkarska weber.min natural jest produktem dostarczanym w workach w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowym do użycia na placu budowy, po rozmieszaniu z czystą wodą. Produkt jest mieszanką spoiw cementowych oraz wapiennych, kruszyw mineralnych oraz polimerowych dodatków ulepszających. Zaprawa tynkarska weber.min natural występuje w kolorze białym w granulacji baranka o uziarnieniu 1,5mm. Więcej informacji.

 

weber_tm315Przygotowana fabrycznie, sucha mieszanka tynkarska w kolorze białym do rozmieszania z wodą na placu budowy. Tynk stanowi warstwę wykończeniową w systemach ociepleń weber.therm. Tynk nie wymaga malowania. Więcej informacji.

 

weber_tm317Przygotowana fabrycznie, barwiona , sucha mieszanka tynkarska, do rozmieszania z wodą na placu budowy. Tynk stanowi warstwę wykończeniową w systemach ociepleń weber.therm. Tynk zaleca się jednokrotnie przemalować jedną z farb fasadowych Weber. Więcej informacji.